Πληροφορική / Παιδιά

Στα e-labz το παιδί γίνεται ένα με την τεχνολογία.

ΓΙΑΤΙ...

  1. κάνει τα πρώτα του βήματα στην τεχνολογία και εξοικειώνεται με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  2. έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το πρώτο του αναγνωρισμένο πτυχίο
  3. έχει σίγουρη ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
  4. εντάσσεται σε ολιγομελή Τμήματα
  5. δουλεύει αποκλειστικά σε 1 Η/Υ
  6. Αποκτά Email
  7. κατατάσσεται στην κατάλληλη τάξη ανάλογα με την ηλικία
  8. Οι γονείς ενημερώνονται συχνά για την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών
  9. Τα μαθήματα πληροφορικής προ-καλύπτουν και τις ανάγκες του σχολείου του
  10. Παρέχεται δωρεάν εξάσκηση στον χώρο του κέντρου μέσω ειδικών προγραμμάτων


Lab.start (6-8)
Τα παιδιά μαθαίνουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικειώνονται με τον ηλεκτρονικό κόσμο.  Οι μαθητές μας εκπαιδεύονται σε ειδικό λογισμικό που ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση των παιδιών, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με κατάλληλες διαδικασίες που δεν δημιουργούν άγχος και πίεση στα παιδιά.
Εργάζονται σε περιβάλλον Windows με στόχο την εξοικείωσή τους με τον Η/Υ , το πληκτρολόγιο, τις περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, ψηφιακή κάμερα, scaners) καθώς και τα μέσα αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτες, C.D.).Lab.mid (8-10)
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος Lab.mid είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας και να εξοικειωθούν με τα προγράμματα του Microsoft Office. Το πρόγραμμα Lab.mid αποτελεί μια συναρπαστική εμπειρία για τα παιδιά, καθώς η μάθηση γίνεται βιωματική εμπειρία.. Ο μαθητής αρχίζει να μαθαίνει εξειδικευμένα προγράμματα των office καθώς και τις λειτουργίες του με αποτέλεσμα την αναγνώριση της δουλειάς του μέσω του αναγνωρισμένου φορέα χορήγησης πιστοποιητικών από το ελληνικό δημόσιο ecdl, γεγονός που αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα του προγράμματος σπουδών.Lab.cert (10-12)
Πλέον ο μαθητής είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στις αυτοματοποιημένες εξετάσεις για την πιστοποίηση της πληροφορικής αποκτώντας έτσι ένα επιπλέον εφόδιο για το μέλλον. Εδώ οι μαθητές αποκτούν την πλήρη πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το δημόσιο φορέα. Οι μαθητές είναι έτοιμοι να προσθέσουν ακόμη ένα πτυχίο στο βιογραφικό τους.

 
Γιατί Lingua.plus
FACEBOOK