Ξένες γλώσσες - Ιταλικά
Γιατί Ιταλικά;

Είναι επίσημη γλώσσα ενός ευρωπαϊκού κράτους, μια γλώσσα που ομιλείται όχι μόνο στην Ιταλία αλλά είναι επίσημη γλώσσα στην Ελβετία (μαζί με τα γερμανικά και τα γαλλικά), στη Μάλτα, στο Σαν Μαρίνο και στο Βατικανό, σε διοικητικές περιοχές της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Γιατί μας ενδιαφέρουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία: Η Ιταλία αποτελούσε πάντοτε σημαντικό προορισμό σπουδών για τους Έλληνες σπουδαστές, όχι μόνο όταν η εκπαίδευση στη χώρα μας παρουσίαζε ακόμη σημαντικές ελλείψεις σε θέσεις και σε γνωστικά αντικείμενα στα πανεπιστήμια, αλλά και σήμερα εξαιτίας των υψηλής ποιότητας και κατάρτισης εκπαιδευτικών της ιδρυμάτων, τα οποία συνδυάζουν υψηλό επίπεδο σπουδών με την εγγύτητα στη χώρα μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων σπουδών πραγματοποιείται μόνο στην Ιταλική γλώσσα, γεγονός που κάνει τη γνώση της ιταλικής γλώσσας απαραίτητη προϋπόθεση για να σπουδάσει κανείς στην Ιταλία.

Γιατί στην Ιταλία βρίσκεται το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μουσείο του κόσμου: η Ρώμη!

Γιατί μας αρέσει η ιταλική λογοτεχνία και το ιταλικό θέατρο! Mας αρέσει το καλό φαγητό και ο καφές!

Στα κέντρα ξένων γλωσσών LinguaPlus προετοιμάζουμε και καταρτίζουμε τους μαθητές μας για τα πτυχία CELI του Πανεπιστημίου PERUGIA. Η πιστοποίηση CELI αναφέρεται στη γνώση της Ιταλικής γλώσσας, εννοώντας τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην κοινή κοινωνική επικοινωνία, καθώς επίσης σε τομείς σπουδών και εργασίας και αποτελείται από 5 βασικά επίπεδα.

 

CELI 1 (του Πανεπιστημίου PERUGIA)

ΠΠιστοποιητικό για αρχάριους στην εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του CommonEuropean framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 
CELI 2 (του Πανεπιστημίου PERUGIA)

Πιστοποιητικό για γνώστες χαμηλού επιπέδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 
CELI 3 (του Πανεπιστημίου PERUGIA)

Πιστοποιητικό για γνώστες μέσου επιπεδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 
CELI 4 (του Πανεπιστημίου PERUGIA)

Πιστοποιητικό για γνώστες υψηλού επιπέδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 
CELI 5 (του Πανεπιστημίου PERUGIA)

Πιστοποιητικό για γνώστες του ανώτατου επιπέδου της ιταλικής ως ξένης γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Εξετάσεις

Όλες οι εξετάσεις έχουν την ίδια δομή. Αποτελούνται από 4 ενότητες που εξετάζουν την ικανότητα του υποψήφιου στην κατανόηση διαφόρων ειδών κειμένου, στη σύνταξη γραπτού και προφορικού λόγου και στην κατανόηση προφορικών κειμένων.

 
Γιατί Lingua.plus
FACEBOOK