Ξένες γλώσσες - Ελληνικά

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ανάγκη διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας σε ξένους. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η αύξηση της κινητικότητας των πληθυσμών λόγω της παγκοσμιοποίησης, έχει οδηγήσει πολλούς ενήλικες αλλοδαπούς να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.
Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Lingua.Plus, προσφέρουν τη δυνατότητα στους ξένους μαθητές μας να διδαχθούν την Ελληνική γλώσσα και να αποκτήσουν την απαραίτητη πιστοποίηση της. Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται α) για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας (εκπαιδευτικούς, ερευνητές, μαθητές), β) για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας (υποψηφίους, γονείς, διδάσκοντες).

Στόχος της εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας είναι η παροχή υποστηρικτικού (θεωρητικού και πρακτικού) υλικού για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας, η σύνδεση των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας ελληνομάθειας με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, η παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης σχετικά με τις εξετάσεις ελληνομάθειας και τις εστίες διδασκαλίας στο εξωτερικό.

Γιατί Lingua.plus
FACEBOOK