Ξένες γλώσσες - Γαλλικά
Γιατί Γαλλικά;

Μιλούν Γαλλικά, ως επίσημη γλώσσα, πάνω από 170 εκατομμύρια άνθρωποι.

45 κράτη έχουν τα Γαλλικά ως επίσημη γλώσσα . Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυο είναι οι γλώσσες εργασίας : Αγγλικά – Γαλλικά.

Είναι η μόνη γλώσσα, μαζί με τα αγγλικά, που διδάσκεται σε όλες τις ηπείρους

Τα κέντρα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε Γαλλόφωνες περιοχές:Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο.

Τα Γαλλικά είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα οποιουδήποτε Διεθνούς Οργανισμού (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα κ.τ.λ.) και έτσι χιλιάδες στελέχη, υπάλληλοι και στρατιωτικοί σε διάφορα μέρη του κόσμου μαθαίνουν τη Γαλλική Γλώσσα.

Σπουδές και μετεκπαίδευση στα καλύτερα Πανεπιστήμια (Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Καναδά)

Η Γαλλία είναι ο 2ος βιομηχανικός εταίρος της Ελλάδας.

Είναι επίσης η 4η οικονομική παγκόσμια δύναμη.

Είναι μια από τις 7 μεγάλες Γλώσσες των οποίων η διάδοση είναι παγκόσμια με επιδράσεις στις τέχνες, στις επιστήμες, στην τεχνολογία και στα γράμματα..

Γνωρίζοντας Γαλλικά, μαθαίνει κανείς πιο εύκολα άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, κ.τ.λ.)

Στον Τουριστικό τομέα τα Γαλλικά είναι απαραίτητα αφού είναι μια Γλώσσα που ομιλείται από τις Αντίλλες μέχρι την Γαλλία, από την Αφρική έως την Ελβετία, από το Μονακό μέχρι τη Ταϊτή, από τις Σεϊχέλες μέχρι τον Καναδά και από το Βιετνάμ έως το Βέλγιο.

Πτυχία

Οι εξετάσεις για όλα τα πτυχία DELF πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο. Η πρώτη είναι το Μάιο και η δεύτερη το Δεκέμβριο. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Lingua Plus προετοιμάζουν τους σπουδαστές τους για όλα τα επίπεδα γνώσης γαλλικών και εγγυώνται την επιτυχία τους.

DELF A1

Το Δίπλωμα DELF A1 πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα DELF A1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 20 λεπτά.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 30 λεπτά.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 5 με 7 λεπτά προετοιμασία και 10 λεπτά εξέταση.
 

DELF A2

Το Δίπλωμα DELF A2 πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα DELF A2 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 25 λεπτά.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 45 λεπτά.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 6 με 8 λεπτά προετοιμασία και 10 λεπτά εξέταση .
 

DELF B1

ΤΤο Δίπλωμα DELF Β1 πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας και ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα DELF Β1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 25 λεπτά περίπου.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 35 λεπτά.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 45 λεπτά.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 15 λεπτά προετοιμασία και 10 λεπτά για την εξέταση.
 
 

DELF B2

Το Δίπλωμα DELF Β2 πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα DELF Β2 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 30 λεπτά περίπου.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 1 ώρα.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 1 ώρα.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 20 λεπτά προετοιμασία και 30 λεπτά για την εξέταση.
 

DALF C1

Το Δίπλωμα DΑLF C1 πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα DΑLF C1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 1. Κατανόηση προφορικού λόγου: 40 λεπτά περίπου.
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: 50 λεπτά.
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 2 ώρες και 30 λεπτά.
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου: 30 λεπτά προετοιμασία και 1 ώρα για την εξέταση.
 
 

DALF C2

Το Δίπλωμα DΑLF C2 πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα DΑLF C2 αποτελούνται από 2 ενότητες:

 1. Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου: Εξέταση 30 λεπτά και προετοιμασία 1 ώρα.
 2. Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου: 3 ώρες και 30 λεπτά.
Γιατί Lingua.plus
FACEBOOK