Ξένες γλώσσες - Γερμανικά
Γιατί Γερμανικά;

Συνολικά σχεδόν 100 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τα Γερμανικά ως μητρική γλώσσα. Τα Γερμανικά είναι η επίσημη γλώσσα της Γερμανίας και της Αυστρίας και είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ελβετίας..Είναι η δεύτερη περισσότερο ομιλούμενη πρώτη γλώσσα μετά τα Ρωσικά (200 εκατομμύρια ομιλητές στην Ευρώπη).

Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη γλώσσα (μετά τα Αγγλικά) κατά σειρά σε χρήση στο χώρο του διαδικτύου, ενώ περισσότερο από 8% των σελίδων στο διαδίκτυο είναι στη γερμανική γλώσσα. Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Γερμανικά, η γλώσσα του Mozart, του Beethoven, του Nietzsche, του Goethe του Schiller,του Einstein και του Freud, είναι η γλώσσα των επιστημών και αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα σε τομείς όπως, Χημεία, Φυσική και Μηχανική. !8% όλων των βιβλίων σε όλους τους τομείς είναι γραμμένα στα Γερμανικά.

Πολλές γερμανικές εταιρίες δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, απασχολώντας στελέχη που ξέρουν να μιλούν τα Γερμανικά και αναζητώντας συνεχώς περισσότερα.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η συμβολή του τουριστικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας. Το 40% των τουριστών, που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, προέρχονται από γερμανόφωνες χώρες Επομένως, η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται ιδιαίτερα πολύτιμη για όσους απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού.

Τα πτυχία πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας είναι 5 με το Groβes Sprachdiplom να αποτελεί το ανώτερο πτυχίο και να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του χειρίζεται την γερμανική γλώσσα σαν μητρική του. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Lingua Plus προετοιμάζουν τους μαθητές τους για όλα τα επίπεδα πιστοποίησης των γερμανικών και εγγυώνται την επιτυχία στην απόκτηση των ανάλογων πτυχίων.

Πτυχία

ZERTIFIKAT B1 (του GOETHE INSTITUT)

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύετε ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, οι οποίες σας επιτρέπουν την συνεννόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Με αυτήν την παγκοσμίως αναγνωρισμένη εξέταση αποδεικνύετε ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών φαινόμενων και ότι βρίσκεστε σε θέση να κατανοείτε και να λαμβάνετε μέρος σε συζητήσεις γύρω από θέματα της καθημερινότητας. Έχετε την ικανότητα επίσης να περιγράφετε γραπτά και προφορικά απλές καταστάσεις και να κατανοείτε κείμενα που αφορούν στην καθημερινότητα.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Zertifikat Deutsch είναι μία εξέταση για ενηλίκους.

Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 16 ετών.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα ZERTIFIKAT B1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 1. Leseverstehen: Μικρά και Μεσαία κείμενα όπως άρθρα, διηγήσεις, εκθέσεις ή παρόμοια και αγγελίες.
 2. Sprachbausteine: Εξετάζονται οι γραμματικές και οι γνώσεις λεξιλογίου μέσω της δημιουργίας ενός προσωπικού ή ημιεπίσημου γράμματος σε επίσημο γράμμα.
 3. Horverstehen: Κομμάτια διαλόγων, ολόκληρες συνομιλίες, συνεντεύξεις και μικρά κείμενα. Schriftlicher Ausdruck Δημιουργία ενός προσωπικού ή ημιεπίσημου γράμματος το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη 4 σημείων σε μια λογική σειρά αναφοράς.
 4. Mundliche Prufung: Διαρκεί περίπου 15 λεπτά.
 
 

ZERTIFIKAT B2 (του GOETHE INSTITUT)

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Goethe-Zertifikat B2 είναι μία εξέταση για ενηλίκους.

Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 16 ετών.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα ZERTIFIKAT B2 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 1. Leseverstehen: 80 λεπτά.
 2. Schriftlicher Ausdruck: 80 λεπτά.
 3. Horverstehen: 30 λεπτά.
 4. Mundliche Paar- oder Einzelprufung: 15 λεπτά προετοιμασίας και 10 λεπτά για την εξέταση.
 

ZERTIFIKAT C1 (του GOETHE INSTITUT)

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.

Tο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 αναγνωρίζεται διεθνώς και θεωρείται ως αποδεικτικό καλών γενικών γνώσεων στα γερμανικά. Σχεδόν όλα τα Studienkolleg (Προπαρασκευαστικά Τμήματα για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο), πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία.

ΟΟι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Goethe-Zertifikat C1 είναι μία εξέταση για ενηλίκους.

Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 16 ετών.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα ZERTIFIKAT C1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

 1. Leseverstehen: 70 λεπτά.
 2. Schriftlicher Ausdruck: 80 λεπτά.
 3. Horverstehen: περίπου 40 λεπτά.
 4. Mundliche Paar- oder Einzelprufung: 15 λεπτά προετοιμασίας και 10 λεπτά για την εξέταση.
 
 

GOETHE INSTITUT C2 - Grosses Deutsches Sprachdiplom

Το Goethe-Zertifikat C2: Gro?es Deutsches Sprachdiplomπροϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο - C2 - της κλίμακας ικανοτήτων τουΚοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο. Τα θέματα εξετάσεων στη λογοτεχνία της ενότητας ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εκπονούνται και αξιολογούνται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου.

Η εξέταση πιστοποιεί γνώσεις στο έκτο επίπεδο - C2 - της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER) και ως εκ τούτου ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού χαρακτηρίζεται ικανός χρήστης της γλώσσας.

 
Γιατί Lingua.plus
FACEBOOK