Ξένες γλώσσες - Αγγλικά
Γιατί Αγγλικά;

Τα αγγλικά είναι η μητρική γλώσσα της πλειοψηφίας των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Αγγλόφωνης Καραϊβικής. Χρησιμοποιείται, επίσης, ως δεύτερη ή επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, κυρίως σε όσες αποτελούν μέλη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, καθώς και σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς.

Η σύγχρονη αγγλική γλώσσα, η οποία μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια lingua franca, κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας, και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.

Πτυχία

T.O.E.I.C.

Tο δίπλωμα Test Of English for International CommunicationR είναι ευρέως διαδεδομένο στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας. Με τη συχνή διεξαγωγή του, κάθε εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τακτικά σε όλη την περιφέρεια, το TOEICR είναι από τα πιο ευέλικτα τεστ στην Ελλάδα. Αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.

Μορφή και διάρκεια του τεστ

Το TOEICR διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μοιρασμένες σε 2 μέρη:

 1. 100 ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου από CD ήχου διαιρεμένες σε τέσσερα μέρη (Listening Comprehension).
 2. 100 ερωτήσεις λεξιλογίου, γραμματικής και κατανόησης κειμένου, διαιρεμένες σε τρία μέρη (Reading Comprehension).

Βαθμολογίες και επίπεδα αναγνώρισης του πτυχίου

Η βαθμολογία στο TOEICR καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία με κλίμακα. Σε κάθε υποψήφιο δίνονται τρεις βαθμοί σε κλίμακα: ένας βαθμός για το Listening Section, ένας βαθμός για το Reading Section και ένα συνολικός βαθμός που αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του Listening και του Reading. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από το άθροισμα των βαθμών των σωστών απαντήσεων.

Tο Α.Σ.Ε.Π. αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙCR στα εξής επίπεδα: Basic (405-500), B2 level (505-780), C1 level (785-900) και C2 level (905-990).

 

T.O.E.F.L.

Το Test of English as a Foreign Language αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Πανεπιστήμια στον κόσμο. Ολόκληρο το τεστ πραγματοποιείται μέσα σε μία ημέρα. Εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημερινά και ι υποψήφιοι μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις αν επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή μετά από ημέρες από την τελευταία εξέτασή τους. Το TOEFL μετρά την ικανότητά του κατόχου του να διαβάζει, αν κατανοεί τον προφορικό λόγο, να μιλά και να γράφει στην αγγλική γλώσσα, καθώς και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις παραπάνω δεξιότητες ταυτόχρονα μέσα σε μια αίθουσα Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα μπορεί να διαβάσετε ένα κείμενο ή να ακούσετε μια διάλεξη και ύστερα να σας ζητηθεί να γράψετε ή να μιλήσετε γι αυτό που διαβάσατε ή ακούσατε.

Το σκορ των γραπτών και προφορικών της εξέτασης TOEFL αξιολογείται από επίσημους αξιολογητές της ETSμε ανώνυμο τρόπο.

Εξετάσεις

Οι Εξετάσεις για το TOEFL αποτελούνται από 4 ενότητες.
 1. Reading: 60-100 λεπτά.
 2. Listening: 60-90 λεπτά.
 3. Speaking:20 λεπτά.
 4. Writing: 50 λεπτά.
 

IELTS

Το International Language Testing System αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, και ειδικά στην Ευρώπη, στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το IELTS αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Γίνεται δεκτό από εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Ζηλανδία, τον Καναδά καθώς και από τους Ευρωπαίους γείτονές μας όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φιλανδία το Βέλγιο και πολλές άλλες χώρες, ως απόδειξη των απαιτούμενων γλωσσικών δεξιοτήτων. Επιπλέον πάνω από 1800 πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το IELTS για εισαγωγή σε εκπαιδευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανoμένων των κολλεγίων της Ivy LeagueΕξετάσεις. Το πτυχίο αυτό έχει ισχύ 2 ετών.

Στην Ελλάδα το IELTS γίνεται δεκτό από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας - Deree College (πρόγραμμα MBA), το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (για τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα). Επιπλέον, το ΑΣΕΠ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες δέχονται το IELTS για επαγγελματικούς σκοπούς.

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα IELTS πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε μήνα και αποτελούνται από 4 μέρη. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται στο Listening, Reading, Writing and Speaking. Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται στα ίδια θέματα Listening και Speaking, ενώ μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε Ακαδημαϊκό και Γενικό Τομέα όσον αφορά στο Reading και το Writing. Ο ακαδημαϊκός Τομέας επικυρώνει αν ο υποψήφιος είναι έτοιμος να σπουδάσει ή να εκπαιδευτεί στα αγγλικά σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο διαχωρισμός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου ορίζεται από τα αποτελέσματα σ αυτά τα μέρη.

Εξετάσεις
 1. Το Listening διαρκεί 30 λεπτά.
 2. Το Reading διαρκεί 1 ώρα.
 3. Το Writing διαρκεί 1 ώρα.
 4. Το Speaking διαρκεί από 11 έως 14 λεπτά

Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι 2 ώρες και 45 λεπτά.

 

E.C.P.E. (Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan)

Το πτυχίο Examination for the Certificate of Proficiency in English είναι ένα επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.

Το πτυχίο E.C.P.E.είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Σχετική απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. αριθ. Φύλλου 3/13.2.1996. Το πτυχίο Competency αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα E.C.P.E. αποτελούνται από τέσσερεις ενότητες και δίνονται με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:
 1. Writing: 30 λεπτά.
 2. Listening: 35-40 λεπτά.
 3. Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension (GCVR): 75 λεπτά.
 4. Speaking: 20-25 λεπτά.
 

A.L.C.E.

Το πτυχίο Advanced Level Certificate in English παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον κάτοχό του, ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών στον εργασιακό ή ακαδημαϊκό τομέα. H εξέταση αντιπροσωπεύει επίπεδο ικανότητας στην Αγγλική γλώσσα μεταξύ των ECCE (Examination for the Certification) και ECPA (Examination for the Certificate of Proficiency in English).

Εκτεταμένη έρευνα που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης δείχνει ότι το ALCE ανταποκρίνεται στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα Α.L.C.E. αποτελούνται από τέσσερεις ενότητες και δίνονται με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:
 1. Listening: 40 λεπτά. Η εξέταση περιλαμβάνει 4 ενότητες, καθεμία από τις οποίες έχει 40 ερωτήσεις. Ο υποψήφιος εξετάζεται στην ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου.
 2. Grammar - Vocabulary - Reading: 80 λεπτά.
 3. Writing: 30 λεπτά.
 4. Speaking: 11 - 13 λεπτά.
 

E.C.C.E. (Lower του Πανεπιστημίου του Michigan)

Το πτυχίο Examination for the Certification of Competency in English είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B2. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα, όπως οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency.

Το πτυχίο E.C.C.E.είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Σχετική απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. αριθ. Φύλλου 3/13.2.1996. Το πτυχίο Competency αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα E.C.C.E. αποτελούνται από τέσσερεις ενότητες και δίνονται με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:
 1. Listening: 20-25 λεπτά.
 2. Grammar - Vocabulary - Reading: 90 λεπτά.
 3. Writing: 30 λεπτά.
 4. Speaking: 10-15 λεπτά.
 

C.P.E. (Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge)

Το Certificate of Proficiency in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της Αγγλικής γλώσσας.

Πιστοποιεί επαρκη γνώση της αγγλικής γλώσσας για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, με την προϋπόθεση ότι έχει αποκτηθεί την τελευταία διετία από την ημερομηνία της αίτησης για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Συνήθως απαιτείται ένα ακόμη έτος μετά το CAE.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα CPE αποτελούνται από 5 μέρη:
 1. Reading: 1 ώρα και 30 λεπτά
 2. Writing: 2 ώρες
 3. Use of English: 1 ώρα και 30 λεπτά
 4. Listening: 45 λεπτά
 5. Speaking: 19 λεπτά
 

C.A.E. (Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge)

Το Certificate in Advanced English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δομές των Αγγλικών με ευκολία και άνεση. Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές θεωρείται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις περισσότερες περιστάσεις που μπορούν να προκύψουν σε αγγλόφωνη χώρα, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται περίπου 8 επιπλέον μήνες, αφού περάσουν στις εξετάσεις του FCEπροκειμένου να επιτύχουν και σε αυτό το επίπεδο.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα CAE αποτελούνται από 5 μέρη:
 1. Reading: 1 ώρα και 15 λεπτά
 2. Writing: 1 ώρα και 30 λεπτά
 3. Use of English Paper: 1 ώρα
 4. Listening: 40 λεπτά
 5. Speaking: 15 λεπτά
 

F.C.E. (Lower του Πανεπιστημίου του Cambridge)

Η εξέταση για το First Certificate in English είναι αυτή με τις περισσότερες συμμετοχές από όλες τις εξετάσεις του Cambridge ESOL. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Common European Framework) για τις σύγχρονες γλώσσες.

Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χειριστούν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας με αρκετή σιγουριά, επιδεικνύοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολλές κοινωνικές περιστάσεις.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα FCE αποτελούνται από 5 μέρη:

 1. Reading: 1 ώρα
 2. Writing: 1 ώρα και 20 λεπτά
 3. Use of English: 45 λεπτά
 4. Listening: 40 λεπτά
 5. Speaking: 14 λεπτά
 

T.I.E. (Όλων των επιπέδων)

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται σε 20 εργάσιμες μέρες μετά την εξέταση. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόδοση μετριέται με βάση το τί μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και σύμφωνα με το τί αναμένεται να μπορεί να κάνει, επομένως δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας. Στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού είναι εκτυπωμένη η κλίμακα που περιγράφει το τί μπορεί να κάνει ο κάτοχος του κάθε επιπέδου .

Εξετάσεις

Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

 


Στα κέντρα ξένων γλωσσών LinguaPlus γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει! Γι αυτό φροντίζουμε να αποκτήσετε εύκολα και γρήγορα όποιο πτυχίο θέλετε σε όλες τις γλώσσες. Ένα πτυχίο που θα αναδείξει την αξία σας και θα σας εξασφαλίσει μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία!

Κι όταν λέμε εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, το εννοούμε! Το αποδεικνύουν άλλωστε και οι αριθμοί:

έχουμε 100% επιτυχία σε ΟΛΑ τα πτυχία!


Γιατί Lingua.plus
FACEBOOK