Καριέρα

Τα Lingua.Plus αναζητούν συνεργάτες για την διδακτική και διοικητική στελέχωση των υπαρχόντων αλλά και νέων κέντρων. Αν έχετε φιλοδοξίες και αγάπη για το αντικείμενο, τα Lingua.Plus σας δίνουν τη δυνατότητα να αναδείξετε τις ικανότητες σας σε ένα περιβάλλον με άριστες συνθήκες εργασίaς και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.

Σας παρέχεται δωρεάν συνεχής εκπαίδευση από έμπειρους εκπαιδευτές, ενώ παλαιότερα στελέχη των σχολών αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν στην πλήρη ένταξή σας στο σύστημα Lingua.Plus.

Για αιτήσεις και προσωπικές συνεντεύξεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κεντρική Διοίκηση των Lingua.Plus στο τηλ. 24210 30700.

Γιατί Lingua.plus
FACEBOOK